Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Melamori

Страницы: [1]
1
d) Politechnika Wrocławska organizuje dobrowolne egzaminy wstępne
z matematyki lub/i fizyki. Do dobrowolnego egzaminu może przystąpić
wyłącznie kandydat, który legitymuje się świadectwem dojrzałości
uzyskanym w trybie „starej matury” przed rokiem 2012 oraz kandydat -
obywatel Polski z maturą uzyskaną poza granicami Polski, (отсюда http://rekrutacja.pwr.edu.pl/content/dam/rek/dokumenty/AP/wir2012.pdf)

и вот еще ссылка http://rekrutacja.pwr.edu.pl/content/dam/rek/dokumenty/AP/wir2012%20zal%201.pdf
 Там сначала идет речь о том, кто принимает решение о зачислении для иностранцев на общих основаниях и не на общих. Можно расценивать иностранцы на общих основаниях =обладающие картой поляка? Если да, то нижеописанное как раз для моего случая. 

"zalegalizowany lub opatrzony Apostille oryginał świadectwa uzyskanego za
granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach
każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja
wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu
świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw
szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany, na
podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu
świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów
w Rzeczpospolitej Polskiej"

Вопрос в общем, ,белорусский  аттестат uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu
świadectwu dojrzałości?

Страницы: [1]