Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - tinni1989

Страницы: [1]
1
Варианты въезда в Беларусь на машине, зарегестрированной за границей (без оплаты таможенного сбора):
- водитель — обладатель паспорта серии РР (это значит не резидент Беларуси);
- въезжать в РБ по паспорту любой другой страны (естественно нужна виза в РБ);
- работать в Консульстве или Посольстве Беларуси;
- за рулем будет сидеть не гражданин РБ (в этом случае нужно понимать, что по Беларуси тоже только этот не гражданин сможет ездить).
Больше не знаю ни одного способа.
Большое спасибо за информацию. Наверное, когда поступлю, паспорт, по-хорошему, надо так и так будет поменять на РР. Но буду думать об этом уже позже.

2
т.е. купить смогу, зарегистрировать смогу, но выехать – нет. Эх… Может еще какие-то варианты есть кроме РР?

3
Это да, но когда это будет :(
Интересует именно временного пребывания...

4
Добрый день! helest, Вы сказали, что если машину в Польше покупать и регистрировать, тогда тоже надо становиться на консульский учет в Польше.
А Вы можете на эту тему поподробнее?
Если я буду учиться в польском вузе, жить в общежитии и сделаю карту временного пребывания (zezwolenie na pobyt tymczasowy) – могу ли я купить в Польше (Германии) машину и зарегистрировать ее в Польше?? Без проблем пересекать границу с РБ?
Заранее спасибо…

5
Добрый день. Хочу поделиться, как идут, или не идут, дела с поступлением. Помимо Политехники Варшавской написал в 12 Политехник, где была интересующая меня специальность. Вот письмо, которое посылал:

Witam Szanowni Państwo!
Zwracam się do Państwa w sprawie studiowania w Polsce. Najpierw opowiem trochę o studiach, które ukończyłem na Białorusi i o sobie. A potem  uprzejmie  proszę Państwo odpowiedzieć na kilka pytań. 
Nazywam się Aleksander Romaniuk, mam 27 lat, jestem z Białorusi.
Ukończyłem:
•   W 2008 roku Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny. Kierunek:  "Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i ochrona zasobów wodnych";
•   W 2009 Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny. Kierunek: "Budowa", temat pracy magisterskiej: “Analiza skuteczności zastosowania kompaktowych i lokalnych instalacji dla odprowadzenia ścieków od budynków społecznych i mieszkaniowych małego zabudowania;
•   W 2012 Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny. Kierunek: "Budownictwo przemysłowe i cywilne."
Bardzo lubię uprawiać sport. Grałem w reprezentacji wydziału na Uniwersytecie w piłce nożnej i siatkówce oraz przedstawiałem Uniwersytet w armreslingu.
Teraz pracue w organizacji projektowej jako inżynier projektant w dziale
" Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków" (około 5 lat).
Mam kilka pytań na temat studiowania na Uniwersytecie.
1.   Czy mogę studiować na wydziale Inżynierii Środowiska (Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków)?
2.   Na który rok studiów stacjonarnych mogę dostać (II lub III)?
3.   Jakie egzaminy należy zdać dla dostania na studia? Czy być może to będzie tylko rozmowa kwalifikacyjna?
4.   Jakie dokumenty są potrzebne dla studiów?
5.   Czy mogę uczyć się bezpłatnie, biorąc pod uwagę to, że mam kartę Polaka?
6.   Czy mogę liczyć na stypendium dla cudzoziemców?
7.   Czy mogę dostać miejsce w akademiku i ile to będzie kosztowało?

Z wyrazami szacunku
Aleksander R

С Политехники Варшавской получил такой ответ:
Witam
Podjęliśmy w Pana sprawie kroki wyjaśniające Pana zapytania, i czekamy na odpowiedź. Natomiast Pana pytanie nr 2 budzi wątpliwość, czy chodzi Panu o studia II stopnia czy pierwszego? Czy che się Pan dostać na studia poprzez rekrutacje, czy przenieść? Czy chodzi o studia stacjonarne czy niestacjonarne? Prosilibyśmy o przesłanie skanów Pana dyplomu oraz karty przebiegu studiów, najlepiej w tłumaczeniu na język polski.
Z poważaniem
Katarzyna Guła
Я им отослал оригиналы и ответил на вопросы, но пока ответа нет. Хочу в ближайшее время перевести дипломы в Польше и еще раз отослать.
Ответили и другие университеты, но не все…около 6. Самый развернутый ответ получил от Politechniki Częstochowskiej:
1.   Obecnie obowiązująca umowa zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki stanowi, że wydane na Białorusi:
   dyplomy o wykształceniu zawodowo-technicznym i średnim specjalistycznym stanowią podstawę do ubiegania się  o przyjęcie na studia w Polsce,
   dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych I stopnia (bakaławr) co najmniej 4-letnich, uprawniają do kontynuowania nauki na studiach magisterskich w polskiej uczelni,
   dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych 5-6 letnich (specjalista, magister) uprawniają do otwarcia przewodu doktorskiego w RP.
Powyższe dokumenty uznaje się na podstawie ww. umowy, bez konieczności nostryfikowania. Muszą one zostać jedynie opatrzone apostille (poświadczenie oryginalności świadectwa) na terenie Białorusi.
2.   Na podstawie ww. umowy można uznać również odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki.
Dziekan Wydziału musi mieć wgląd w indeks (wraz z tłumaczeniem na język polski) aby określić na który semestr studiów może kandydata przyjąć i czy są różnice programowe do nadrobienia.
Można na początek przesłać skany dokumentów o wykształceniu, wówczas będzie można udzielić kandydatowi więcej informacji na temat  warunków przyjęcia. Póki co nie wiemy na jakie studia chce się dostać, I czy II stopnia?
3.   W Politechnice Częstochowskiej nie ma egzaminów wstępnych. Podstawą decyzji o przyjęciu są wyniki egzaminu maturalnego (stopnie na uzyskanym dyplomie).
4.   Wymagane dokumenty od kandydata-cudzoziemca starającego się o przyjęcie na studia    w Politechnice Częstochowskiej na zasadach obowiązujących obywateli polskich:                                                                                
1)   Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydata – IRK – dostępne na stronie         www.irk.pcz.pl)
2)   Dokumenty potwierdzające uzyskane dotychczas wykształcenie
   świadectwo maturalne uzyskane za granicą wraz z apostille oraz tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego;
3)   Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo:
   dyplom ukończenia uczelni za granicą wraz z apostille oraz tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego;
4)   Poświadczona przez Politechnikę Częstochowską kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszport);
5)   Aktualne 3 fotografie kandydata (o wymiarach 35x45mm);
6)   Kserokopia (wraz z oryginałem do wglądu) dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu na terytorium Polski (wiza lub karta stałego lub czasowego pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski);
7)    Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia;
8)   Kserokopia wraz z oryginałem do wglądu polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
9)   Dokument poświadczający znajomość języka polskiego (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim);
10)   Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim);
11)   Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. (85 złotych)
5.   Karta Polaka umożliwia kandydatowi studiowanie na zasadach obywateli polskich, zwolniony jest kandydat z opłat za studia ustalonych dla studentów-cudzoziemców.
6.   Cudzoziemcy z Kartą Polaka, studiujący na zasadach obywateli polskich (mają możliwość wyboru zasad podjęcia i odbywania studiów – czy chcą studiować jak Polacy czy jak obcokrajowcy) mogą ubiegać się o stypendia (socjalne jak i naukowe) na Uczelni.
7.   Poniżej przedstawiam opłaty za miejsce w akademikach w roku akademickim 2012/2013:
Opłata miesięczna za miejsce w pokoju:   Dom Studenta nr-5
„Maluch”   Dom Studenta nr-7
„Herkules”
3 osobowym   -------   240,00
2 osobowym   300,00   290,00
1 osobowym   360,00   340,00
Pokój rodzinny   660,00   660,00
Z uwagi na małą liczbę pokoi 1-osobowych, studenci cudzoziemcy mogą również zajmować samodzielnie pokój 2-osobowy w kwocie 450 zł miesięcznie z „Herkulesie” i 500 zł miesięcznie w „Maluchu”. 

 


6
Добрый день!
Большое спасибо, helest, за ответы…
Буду звонить в институт через 2-3 месяца, т.к. только недавно закончился набор на этот учебный год и получать карту поляка мне тоже через 2-3 месяца. Хотя, скорее всего, сначала напишу, т.к. звонить немного страшновато))) Буду спрашивать и насчет III ступени, если их конечно устроит моя тема…
Сейчас займусь переводом дипломов. Скорее всего буду переводить в Б.Подляске.
Как что-то новое узнаю  - сразу напишу…


7
Добрый день!
В 2008г закончил  БНТУ факультет энергетического строительства по специальности «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов»,
В 2009г магистратура, БНТУ, ФЭС, специальность «Строительство» (из других специальностей там были экономист и энергетик),
В 2012г закончил БрГТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство»
Хочу поступать в Варшавский политехник - Wydział Inżynierii Środowiska - Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków.
Рассчитываю получить КП в январе.
Польский – знаю, но хочу подтянуть на курсах.
Вопросы:
1.   На какую ступень я могу поступить – II или III?
2.   Надо сдавать экзамены или будет только собеседование?
3.   Могу ли рассчитывать на стипендию правительства Польши? (читал предыдущие ответы, так и не понял, 2-3 года после окончания действует только для I ступени или для всех)
4.   Приветствуется ли, что занимаюсь спорт (могу играть футбол и волейбол на высоком уровне – за плечами СДЮШОР, в БНТУ выступал за сборную по армрестлингу) и может это как-то положительно повлиять на поступление?

Страницы: [1]